DE-GA

DE-GA

יצירה ספרותית-מוזיקלית מאת טל-חיים סמנון
על הוא שהיה להיא
שירה: קרן הדר
מיכל טיקוצקי: חליל
שני שחר: אבוב
קרן גולדנצוויג: קלרינט
גל ורון: בסון
לב לופטוס: כלי הקשה
מיקס: יובל ראובן